ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ (ЕСНТК) Технически Университет - София

Държавен университет, акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация в Република България

Университетски ЕСНТК координатор


доц. д-р инж. Веска Ганчева

В процес на обновяване: ЕСНТК - информация за факултети, специалности, учебни планове и дисциплини

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ от 2023/2024 учебна година (включително)

Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Автоматика, информационна и управляваща техника
Бакалавър Магистър 
AICE Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Бакалавър-задочно - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
2 Вградени системи за управление
Магистър 
ECS Магистър - 1 година
първи
Магистър-задочно - 1 година
първи
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Електротехника
Бакалавър Бакалавър-задочно 
EE Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Бакалавър-задочно - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Маг. след проф.бакалавър-задочно - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър-задочно - 1 година
първи
2 Eлектротехника (на английски език)
Бакалавър 
EEE Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
3 Електроенергетика и електрообзавеждане
Бакалавър Бакалавър-задочно 
EPP Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Бакалавър-задочно - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Маг. след проф.бакалавър-задочно - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър-задочно - 1 година
първи
Магистър-задочно - 2 години
първи втори
Магистър-задочно - 2 години
първи втори
4 Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
RES Магистър - 1 година
първи
Магистър-задочно - 1 година
първи
Магистър-задочно - 2 години
първи втори
Магистър-задочно - 2 години
първи втори
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Топлоенергетика и Ядрена енергетика
Бакалавър 
TNPE Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
2 Дизайн и технологии за облекло и текстил
Бакалавър 
DTCT Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
3 Хидравлична и пневматична техника
Магистър 
HPT Магистър - 1 година
първи
4 Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти
Магистър 
ЕТЕЕ Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
5 Ядрена енергетика
MNPE Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
6 Газово инженерство и мениджмънт
MGEM Магистър - 1 година
първи
7 Топлоенергетика
MTPE Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
8 Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника
Бакалавър 
REFT Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
9 Инженерна безопасност и охрана на труда
Магистър 
EnS Магистър - 1 година
първи
10 Топлинни и хладилни технологии и системи
Бакалавър 
HRTS Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
11 Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници
Магистър 
TURES Магистър - 1 година
първи
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
Бакалавър 
CADM Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Маг. след проф.бакалавър-задочно - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
Магистър-задочно - 1 година
първи
Магистър-задочно - 2 години
първи втори
2 Инженерна екология
Магистър 
EECO Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
Магистър-задочно - 1 година
първи
Магистър-задочно - 2 години
първи втори
3 Дигитални индустриални технологии
Бакалавър 
DIT Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Маг. след проф.бакалавър-задочно - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
Магистър-задочно - 1 година
първи
Магистър-задочно - 2 години
първи втори
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Техническо законодателство и управление на качеството
Магистър 
TLQM Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
2 Метрология и измервателна техника
Магистър 
MMMD Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
3 Проектиране на иновативни инженерни продукти
Магистър 
APDE Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
4 Инженерен дизайн
Бакалавър Магистър 
IDE Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
5 Мехатроника
Бакалавър Магистър 
MEH Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 PB години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
6 Машиностроене и уредостроене
Магистър 
ME Магистър - 1 година
първи
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
Магистър - 2 PB години
първи втори
7 Машиностроене
Бакалавър 
ME Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
8 Инженерна логистика
Бакалавър Магистър 
EL Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
9 Мехатронни системи на английски език
Бакалавър Магистър 
MEHSe Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
10 Машиностроене на английски език
Бакалавър Магистър 
MECe Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
11 Медицинска техника
Магистър 
MD Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
12 Техническа безопасност на работно оборудване
Магистър 
TSWE Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
13 Медицинска техника на английски език
Магистър 
MDSe Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
14 Машини и технологии за полимерната индустрия
Магистър 
MTPI Магистър - 1 година
първи
15 Индустриална автоматизация
Магистър 
MIA Магистър - 1 година
първи
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Електроника
Бакалавър Магистър 
E Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
2 Микротехнологии и наноинженеринг
Магистър 
MTN Магистър - 1 година
първи
3 Автомобилна електроника
Бакалавър 
AME Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
4 Електронни системи за хибридни и електромобили
Магистър 
МESE Магистър - 1 година
първи
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Иновативни комуникационни технологии и предприемачество (на български език в ТУ-София и на английски език в Университета Аалборг, Дания)
Магистър 
ICTE Магистър - 1 година
първи
2 Телекомуникации (на български език)
Бакалавър 
TC Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
3 Телекомуникационно инженерство (на английски език)
Бакалавър 
TCЕ Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Компютърни науки и инженерство (на английски език)
Бакалавър Магистър 
CSCe Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
2 Информационни технологии в индустрията
Бакалавър 
ITI Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
3 Компютърно и софтуерно инженерство
Бакалавър Магистър 
CSЕ Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
4 Графичен и уеб дизайн
Магистър 
GWD Магистър - 1 година
първи
5 Иновативни информационни и комуникационни технологии (на английски език)
Магистър 
ICT Магистър - 1 година
първи
6 Компютърни технологии и приложно програмиране
Магистър Магистър-задочно 
MCT Магистър - 1 година
първи
Магистър-задочно - 1 година
първи
7 Киберсигурност
Бакалавър 
CS Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
8 Киберсигурност и превенция на киберпрестъпления
Магистър Магистър 
MCSPS Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Авиационно инженерство (на английски език)
Бакалавър Магистър 
AEe Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
2 Авиационна техника и технологии
Бакалавър 
AE Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
3 Транспортна техника и технологии
Бакалавър Магистър 
ТМТ Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
4 Технология и управление на транспорта
Бакалавър Магистър 
ТТМ Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Индустриален мениджмънт
Бакалавър 
IM Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър-задочно - 2 години
първи втори
Магистър-задочно - 1 година
първи
2 Стопанско управление
Бакалавър 
BA Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Маг. след проф.бакалавър-задочно - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
Магистър-задочно - 1 година
първи
Магистър-задочно - 2 години
първи втори
3 Публична администрация
Бакалавър 
PA Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
Магистър-задочно - 1 година
първи
Магистър-задочно - 2 години
първи втори
4 Мениджмънт в електроенергетиката
Магистър 
MEPS Магистър - 2 години
първи втори
Магистър-задочно - 2 години
първи втори
5 Управление на проекти
Магистър 
PM Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
Магистър-задочно - 1 година
първи
Магистър-задочно - 2 години
първи втори
6 Мениджмънт и бизнес информационни системи
Бакалавър 
MBIS Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
Магистър-задочно - 1 година
първи
Магистър-задочно - 2 години
първи втори
7 Висш мениджмънт
Магистър 
ExM Магистър - 1 година
първи
Магистър-задочно - 1 година
първи
8 Индустриален мениджмънт на английски език
IMe Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
9 Стопанско управление на английски език
BAe Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
10 Управление на проекти на английски език
PMe Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Приложна физика и компютърно моделиране
Бакалавър 
APCM Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
2 Приложна математика и информатика
Бакалавър Магистър 
AM Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
3 Информатика и софтуерни науки
Бакалавър Магистър 
IS Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
4 Анализ на големи масиви и потоци данни
Магистър 
BDA Магистър - 1 година
първи
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Компютърни системи и технологии (на немски език)
Бакалавър 
CSTM Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
2 Мехатроника и Информационна Техника (на немски език)
Бакалавър 
Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
3 Стопанска информатика (на немски език)
Бакалавър 
BWIFg Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Електроинженерство - Информатика и комуникации, Електротехника, Електроника и Автоматика (на френски език)
Магистър 
MEENf Магистър - 5 години
първи втори трети четвърти пети
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Електронно управление ( на английски език )
Магистър 
EM Магистър - 1 година
първи
2 Информационни технологии за управление на бизнеса (на английски език)
Магистър 
RME Магистър - 1 година
първи
3 Индустриално Инженерство (на английски език)
Бакалавър Магистър 
IE Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Компютърна бизнес-информатика
Магистър 
sCBI Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
2 Автотранспортна техника
Бакалавър Магистър 
sAT Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
3 Автотехническа експертиза
Магистър 
sATE Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
4 Топлотехника
Магистър 
sHTE Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
5 Компютърни технологии в машиностроенето
Бакалавър Магистър 
sCTM Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
6 Електротехника
Бакалавър 
sEE Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
7 Машиностроителна техника и технологии
Магистър 
sMTT Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
8 Проектиране и технологии за облекло и текстил
Маг. след проф.бакалавър 
sDTCT Маг. след проф.бакалавър - 1 година
първи
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
9 Педагогика
Бакалавър 
P Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
10 Отоплителна, вентилационна и климатична техника
Бакалавър Магистър 
sHVAC Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
11 Предучилищна и начална училищна педагогика
Магистър 
Магистър - 2 години
първи втори
Магистър - 2 години
първи втори
12 Мениджмънт на туристическия бизнес
Магистър 
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
13 Автоматика и информационни технологии
Бакалавър Магистър 
sAIT Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
14 Безопасност на храните
Магистър 
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
15 Технология на машиностроенето
Магистър 
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
16 Защита на населението при бедствия и аварии
Магистър 
Магистър - 1 година
първи
17 Инженерна безопасност при експлоатация на енергийни и хидротехнически съоръжения
Магистър 
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
18 Електроенергийни системи
Магистър 
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Автоматика, информационна и управляваща техника
Бакалавър Магистър 
pAICE Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
2 Компютърни системи и технологии
Бакалавър Магистър Магистър 
CS Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
3 Електротехника
Бакалавър Маг. след проф.бакалавър Магистър Магистър 
pЕЕ Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
4 Електроника
Бакалавър 
E Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
5 Индустриално инженерство (на английски език)
Бакалавър Магистър 
IEe Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Маг. след проф.бакалавър - 2 години
първи втори
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
Бакалавър 
sTMTE Бакалавър - 1 година
първи
2 Хранителни технологии в бита и туризма
Бакалавър 
sFTLT Бакалавър - 1 година
първи
3 Мениджмънт на алтернативния туризъм
Бакалавър 
sMAT Бакалавър - 3 години
първи втори трети
4 Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия
Бакалавър 
sTDMFI Бакалавър - 3 години
първи втори трети
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Енергетика
Професионален бакалавър 
IP Професионален бакалавър - 3 години
първи втори трети
2 Приложна електронна и компютърна техника
Професионален бакалавър 
PECT Професионален бакалавър - 3 години
първи втори трети
3 Електроенергетика – производство и разпределение
Професионален бакалавър 
PBEPP Професионален бакалавър - 3 години
първи втори трети
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Транспортна техника и технологии
Бакалавър Магистър 
TMT Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
2 Авиационна техника и технологии
Бакалавър Магистър 
АЕ Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
3 Машиностроене и уредостроене
Бакалавър Магистър 
ME Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
4 Индустриален мениджмънт
Бакалавър 
BIM Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
5 Мениджмънт на автомобилния транспорт
Магистър 
ТрМАТ Магистър - 1 година
първи
6 Машиностроителна техника и технологии
Бакалавър Магистър 
pMTT Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
7 Мехатроника
Бакалавър Магистър 
MEH Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
8 Дизайн и печатни комуникации
Бакалавър Магистър 
P Бакалавър - 4 години
първи втори трети четвърти
Магистър - 1 година
първи
Магистър - 2 години
първи втори

Какво е ЕСНТК?


ЕСНТК е организация на учебния процес, която се основава на пълната студентска заетост в процеса на обучение по всяка отделна учебна дисциплина и регламентира възможността за избор на дисциплини, учебни форми, форми на самостоятелна работа и мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение като част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен. Обучението по учебен план предвижда придобиването на 60 кредита за учебна година, 30 кредита за семестър. Един кредит се присъжда за 25 - 30 часа студентска заетост. Броят кредити, необходим за придобиване на ОКС „бакалавър“, е 240, като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа. За придобиване на ОКС „магистър“ след придобита степен „бакалавър“ са необходими не по-малко от 60 кредита по учебен план, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа. За специалностите, по които се предвижда обучение само за придобиване на ОКС „магистър“, са необходими не по-малко от 300 кредита, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

Информационният ЕСНТК пакет на ТУ - София се състои от информация за университета и информация за специалностите по факултети, дадени в таблицата с линкове върху описание на факултет, специалност, учебен план и характеристики на учебните дисциплини.

Основни документи

 1.  ECTS Users' Guide. European Credit Transfer and Accumulation System and the Diploma Supplement. Brussels, 2009, Directorate-General For Education And Culture.
 2.  МОН НАРЕДБА № 21 /30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. Обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г.
 3.  Указания и бланки за оформяне на кредитен пакет

Техническият университет - София


Техническият университет - София (ТУ-София) е автономна институция, финансирана от държавата. ТУ – София е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Обучението за придобиване на образователно квалификационните степени (ОКС) „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“ се извършва в професионални направления и специалности, получили програмна акредитация от НАОА.

Техническият университет - София, създаден през 1945 г., е крупен учебно-научен комплекс с висококвалифицирани преподаватели, научни работници и инженерно-технически кадри и съвременна лабораторна база.

Техническият университет - София, е най-голямото висше техническо училище в страната с със 75-годишна традиция в подготовката на инженерни кадри. В ТУ – София се обучават над 12 000 студенти, от които около 1000 чужденци. Над 100 000 са инженерите, възпитаници на университета, които със своите знания и умения са спомогнали за развитието на българската промишленост. Няма предприятие, фирма или завод в страната, където да не работят възпитаници на ТУ – София.

Техническият университет - София, подготвя кадри по основни за развитието на икономиката инженерни специалности. Застъпени са модерните инженерни направления в машиностроенето, електротехниката, електрониката, енергетиката, транспорта, автоматиката, компютърната и комуникационната техника, текстилната техника, инженерния мениджмънт.

Техническият университет - София предоставя на своите възпитаници възможност да изучават инженерни специалност и на чужд език (немски, английски, френски), както и обучение по на втора специалност в съответния факултет. Предлагат се множество допълнителни специализации и квалификации в звената за непрекъснато и следдипломно обучение.

Техническият университет - София развива активна научноизследователска дейност, като научните разработки са конкурентоспособни и на световния пазар.

Техническият университет - София поддържа интензивни връзки с много чуждестранни университети.

Структура, специалности, факултетни ЕСНТК координатори


Техническият университет – София се състои от 14 факултета, 3 департамента, колежи в гр. София и гр. Казанлък, Филиал в гр. Пловдив и Факултет и колеж в гр. Сливен. Към университета има Научноизследователски сектор (НИС), Център „Кариера и възпитаници (алумни)“, както и множество научноизследователски лаборатории.

Факултети на ТУ - София

Департаменти, колежи

Технически университет - филиал Пловдив

Факултет ИПФ Сливен

Органи на управление


Управлението на ТУ - София и на звената му се осъществява от изборни академични органи за управление и назначавани административни ръководители. Ректорът, деканите и другите академични ръководители на звената, заместниците им и членовете на Академичния съвет и на факултетните съвети се избират чрез тайно гласуване за срок от 4 години.

Органи за управление на университета

 • Общо събрание (ОС) - висш орган за управление. В ОС се включват всички щатни хабилитирани лица на основен трудов договор в ТУ - София и представители на нехабилитираните преподаватели, научните сътрудници, студентите, редовните докторанти и служителите.
 • Академичен съвет (АС) - колективен орган за управление на ТУ - София. АС формира насоките на учебната и научната дейност и на развитието на научно-преподавателския персонал и материалната база.
 • Ректор на ТУ-София - ръководи, организира, контролира и координира цялостната дейност на ТУ - София.
 • Заместник ректори по учебна дейност и акредитация, научна и приложна дейност, академичен състав и координация, електронно управление, Факултет и колеж – Сливен.

Факултетът е основно звено за организация на учебния процес и научноизследователската работа, за административно обслужване на студентите и за ръководство на учебните и научноизследователските звена, включени в него.

Органи за управление на факултета

 • Общо събрание - висш орган за управление на факултета в рамките на неговите правомощия.
 • Факултетен съвет (ФС) - колективен орган за управление на факултета. ФС формира насоките на учебната, научната и кадровата дейност и развитието на материалната база.
 • Декан - представлява факултета и го ръководи.

Катедрата е първично звено в ТУ - София за учебна и научна дейност.

Органи за управление на катедрата

 • Катедрен съвет
 • Ръководител на катедра

Филиалът е изнесено извън София звено на ТУ - София за учебна и научноизследователска дейност. Той е подчинен по отношение на управленската, учебно-методическата, кадровата, академичната, научната и административната дейност на ОС, АС и ректора на ТУ-София.

Условия за прием


Български граждани

Кандидатстването за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър след средно образование се извършва съгласно Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти в Република България, Правилника за приемане на студенти в ТУ – София и приложенията към него.

Подаването на кандидатстудентски документи, записването и провеждаето на конкурсните изпити, обявяването на резултатите и записването на класиралите се студенти се извършва по обявен в интернет страницата на ТУ – София и в Правилника за приемане на студенти в ТУ-София календарен график за съответната учебна година (http://priem.tu-sofia.bg).

Граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство могат да кандидатстват за обучение в ТУ – София по реда за кандидатстване на българските граждани.

Чуждестранни граждани

Условия за кандидатстване, необходими документи, класиране

В ТУ- София могат да кандидатстват за студенти чужденци, които притежават диплома за средно образование, осигуряваща им достъп до обучение в съответните висши училища на страната, в която е придобито средното образование. Подробна информация може да се намери на https://tu-sofia.bg/foreign-applications/.

Обучение на приетите студенти

Преди започване на специалното обучение приетите за студенти чужденци преминават десетмесечно подготвително обучение по български език и по езика на който ще се обучават в ТУ – София. През втория семестър на подготвителното обучение те се обучават и държат изпити по математика, физика и информатика, което им дава възможност за бързо адаптиране към условията за обучение в ТУ - София. Успешно завършилите този подготвителен курс получават свидетелства.

След успешно завършване на пълен курс на обучение ТУ – София издава диплома за бакалавър или магистър и дипломно приложение с кредити на всяка от изучаваните дисциплини и получените оценки.

Мобилност на студентите


Програма Еразъм+ предоставя възможност на всички студенти, отговарящи на критериите за легитимност на програмата и селектирани от университета, в който се обучават, за осъществяване на обучение в европейски партниращ университет. И двата университета трябва да притежават университетска харта Еразъм+, предоставена от Европейската комисия.

Студентите по програма Еразъм+ подписват договор за обучение (Learning Agreement) с изпращащия български университет (ТУ – София) и приемащия европейски университет, който съдържа детайлите по планираното обучение в чужбина, включително и кредитите, които студентът ще получи в приемащия университет. Договорът за обучение гарантира трансфера на кредити за курсове, които студентът е взел успешно и заедно с академичната справка гарантира пълно признаване на обучението. След приключване на обучението получават от приемащия европейски университет академична справка (Transcript of Records), която отразява придобитите по време на обучението кредити и оценки.

Повече информация за програмата Еразъм+.

Информация за студентите


Студентски общежития и столове

На разположение на студентите от ТУ - София са общежития, които са разположени в близост до университета и в Студентски град. В тях са настанени над 4000 студенти и студентски семейства. Университетът разполага и с 3 студентски стола, от които един е на територията на университета. На територията на университета има и много заведения за закуска.

Почивна база на ТУ

ТУ- София разполага със собствена почивна база, включваща:

- морска база в гр. Созопол със зали за конференции, за хранене, дневен бар и яхтклуб;

- планинска база в курорта Семково, разположен на около 200 км. от София на 1620 м надморска височина в Рила, където има ски писти, ски влекове, ски гардероб, ресторант, а през лятото Семково е подходящ изходен пункт за туризъм до х."Мальовица", х."Рибни езера", х."Трещеник", местностите Карааланица, Вапски езера, Сухото езеро и др.;

- почивна база на язовир Пчелина, разположен на около 56 км от София в гориста местност с база за водни спортове - гребане, ветроходство, водни ски, риболов;

- почивна база с бунгала в с. Равадиново до гр. Созопол, разположено на 2,5 км от морския бряг в близост до Дюни, Каваците и Златна рибка.

Библиотеки

1. Библиотечно-информационен комплекс на Технически университет – София и електронна библиотека между бл.1. и бл.2
Специализирани библиотеки за изучаване на английски, немски и френски език в съответните департаменти за езиково обучение.
Специализирани библиотеки за инженерно обучение към чуждоезиковите факултети.

Студентски организации

Университетски студентски съвет (УСС)
Международна асоциация на студентите, интересуващи се от икономика и мениджмънт (AIESEC)
Студентска организация BEST (Board of European Students of Technology) - София
http://bestsofia.org/

Карта на сградите на Техническия университет - София

Сгради на Техническия университет - София

Бл.1 – Ректорат, ФЕТТ, ФТК, ФКСТ
а – книжарница, б - кафене, в – университетски ресторант,
г – Издателски комплекс
Бл.2 – ЕМФ, ФПМИ, ФА, ФАИО
а – кафене, б – Център за информационни ресурси, в – библиотека
Бл.3 – МТФ, СФ
Бл.4 – МФ, ФА
a – Център за информационни ресурси, б – кафене
Бл.9 – ТФ, ФА
Бл.10 – ФаГИОПМ
Бл.12 – ЕФ, ФА, ФФОЕ
13 – Департамент по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
УЕП – Учебно-експериментално предприятие

Други сгради

14 – Диагностичен консултативен център за медицинска помощ - ДКЦ V
УНСС – Университет по национално и световно стопанство
УХТМ – Университет по химични технологии и металургия
ЛТУ - Лесотехнически университет

Контакти

Технически университет-София

бул."Кл. Охридски" 8